Асоціація міжнародних і всеукраїнських громадських організацій "CHILD.UA"

 

Інвалідність оформляється після дотримання певних і обов’язкових стадій. Так, якщо ваша дитина стоїть на обліку в будь-якого профільного лікаря або в психоневрологічному диспансері, і піднімається питання про оформлення інвалідності дитини, то уповноважений лікар зобов’язаний направити на засідання лікарсько-консультативної комісії (ЛКК), яка визначається можливість оформлення інвалідності.
Після проведення повного медичного обстеження, необхідних досліджень та оцінювання соціальних потреб дитини, визначення клініко-функціонального діагнозу та здійснення лікувально-реабілітаційних заходів, ви отримуєте результати і висновок.


За наявності документів, що підтверджують стійкий розлад функцій організму, зумовлений захворюваннями, травмою (її наслідками) або вродженими вадами, що призводять до обмеження життєдіяльності дитини, призначається засідання ЛКК.
На розгляд комісії лікар, який надає дитині первинну медичну допомогу, подає такі документи:
• історію розвитку дитини за формою, встановленою МОЗ;
• виписку з медичної карти стаціонарного хворого або консультаційного висновку спеціаліста, виданих після стаціонарного або амбулаторного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та науково-дослідних установах, визначених МОЗ, з обґрунтуванням медичних показань для визнання дитини особою з інвалідністю із зазначенням згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я 10-го перегляду діагнозу та коду;
• план медичної реабілітації;
• документ, що засвідчує особу батьків дитини або її законних представників.

Комісія проводить огляд хворої дитини та розглядає подані документи протягом семи робочих днів з дня їх надходження.
У разі встановлення інвалідності комісія складає на підставі плану медичної реабілітації індивідуальну програму реабілітації дитини з інвалідністю, в якій визначаються реабілітаційні заходи, їх обсяги, строки проведення та виконавці.
Комісія відповідає за якість розроблення індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю та здійснює контроль за повнотою та ефективністю виконання зазначеної програми.
З метою визначення ефективності та повноти реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня соціальної адаптації повторний огляд дітей з нестійкими, оборотними змінами та порушеннями функцій організму проводиться не пізніше, ніж за один місяць до закінчення дії медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років.
Дата повторного огляду зазначається у медичному висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років.

Заява про призначення державної соціальної допомоги на дитину з інвалідністю подається одним із їх законних представників за зареєстрованим місцем проживання або за місцем фактичного проживання особи, яка подає заяву. Державна соціальна допомога за місцем фактичного проживання призначається за умови неотримання зазначеної допомоги за місцем реєстрації заявника.

Матеріал підготували: Олена Коваленко, Ганна Давиденко

Дизайн: Дар'я Малюта