Интервю для діагностики аутизму ADI-R

Розроблений Західними психологічними службами варіант «Інтерв’ю для діагностики аутизму — переробленого (Autism Diagnostic Interview-Revised, ADI-R)» являє собою докладне опитування, призначене для отримання всього обсягу інформації, необхідної для встановлення діагнозу аутизму та оцінки близьких до нього психічних порушень, названих розладами аутистичного спектру.

Застосування ADI-R передбачає участь досвідченого клінічного інтерв’юера, а також інформатора (батьків або вихователя), добре знайомого з історією розвитку та з актуальною поведінкою  дитини , учня або пацієнта. Оцінюваний індивід, присутній під час інтерв’ю, може належати до будь-якої соціальної і вікової групи, якщо за рівнем розумового розвитку він відповідає віку принаймні 2 років.  Для проведення інтерв’ю та оцінки його результатів зазвичай потрібно від 1,5 до 2,5 години .

Компоненти

Для застосування ADI -R слід використовувати «Протокол інтерв’ю для діагностики аутизму» — буклет обсягом 85 сторінок, в якому представлені 93 пункти за темами цього діагностичного інструменту. Інтерв’юер також використовує протокол інтерв’ю для запису та шифрування відповідей інформатора. Потім проводиться підрахунок загальної кількості балів з використанням Бланка-алгоритму ADI-R.

Алгоритми ADI-R розміщені на одному бланку, в який вносять оцінки за 42 основними пунктами інтерв’ю. Ці оцінки систематично комбінують для отримання формальних, доступних інтерпретації результатів. Якщо метою є встановлення формального діагнозу з урахуванням всієї історії розвитку індивіда, то застосовують один з двох Діагностичних алгоритмів: «Діагностичний алгоритм для віку від 2 років 0 місяців до 3 років 11 місяців» або «Діагностичний алгоритм для віку від 4 років 0 місяців і старше» . Якщо ж ціль дослідження полягає в призначенні лікування або плануванні програми навчання і в центрі уваги знаходиться поведінка обстежувана в даний час, то використовують один з трьох Алгоритмів поведінки в даний час : «Алгоритм поведінки в даний час для віку з 3 років 11 місяців і молодше», «Алгоритм поведінки в даний час для віку від 4 років 0 місяців до 9 років 11місяців» або «Алгоритм поведінки в даний час для віку 10 років 0 місяців і старше» . У тих випадках, коли результати проведеного інтерв’ю будуть використовуватися як для діагностики, так і для актуального втручання, можна заповнити як Діагностичний алгоритм, так і Алгоритм поведінки в даний час.

Протокол інтерв’ю

Інтерв’ю сфокусовано в першу чергу на трьох сферах функціонування: мови/спілкуванні, соціальній взаємодії, обмежених, повторюваних і стереотипних формах поведінки і інтересах, які зазначені як важливі для діагностики в Міжнародній класифікації хвороб (МКХ-10, 1992) і в Діагностичному і статистичному (DSM-IV, 1994) Американської Психіатричної Асоціації. Процедури використання інтерв’ю є високо стандартизованими для отримання від інформатора систематизованих і детальних описів поведінки оцінюваного індивіда.

Алгоритми

«Алгоритми» застосовують для основної інтерпретації результатів проведення ADI-R., причому їх можна використовувати двома способами. При першому варіанті застосування він використовується як Діагностичний і фокусується на розгляді повної історії розвитку  особи з метою встановлення діагнозу за ADI – R .

Якщо ж в алгоритмі оцінки засновані на поведінці, що спостерігався у обстежуваного протягом найближчих місяців життя, то в цьому випадку він називається Алгоритм поведінки в даний час, і хоча даний підхід є менш формальним, його можна використовувати для оцінки різних областей функціонування обстежуваного та отримання порівняльного підстави для планування лікування та оцінки його результатів .

Важливо відзначити розходження між підсумковим результатом застосування Алгоритму ADI-R і остаточним клінічним діагнозом. Клінічний діагноз ставиться психіатром або клінічним психологом на підставі багатьох джерел інформації, що включають безпосереднє спостереження . Діагноз за ADI – R являє собою просто «механічний» результат комбінування зашифрованої інформації, отриманої при опитуванні. Разом з тим, ADI-R охоплює широкий спектр відомостей, і шифровка його результатів за всіма 93 пунктами часто служить основою для спеціаліста при встановленні клінічного діагнозу. Крім того, діагноз за ADI-R — це хороший спосіб перевірки клінічного діагнозу, так як він являє собою набір важливою і надійної клінічної інформації.

ADI-R являє собою скоріше інтерв’ю, ніж тест, в ньому увага приділяється формам поведінки, рідкісним для осіб, які не страждають подібними розладами. З цієї причини інструмент не передбачає ні шкал (тобто вимірювань, які відображають континуум окремих навичок, рис або здібностей, що зустрічаються у багатьох людей), ні нормативів (середніх цифрових показників, заснованих на поведінку людей в цілому.) Результати швидше є  в площині категорій, їх точність досліджують у клінічних популяціях і оцінюють з допомогою наукових і статистичних методів, що застосовуються в класифікаційному аналізі (наприклад, капаіндекси збіжності результатів, отриманих різними інтерв’юерами; оцінка результатів за їх чутливості, специфічності, коефіциентам влучень, позитивної і негативної точності передбачення тощо

Цільові Групи обстежуваних

Інтерв’ю призначене для діагностичної оцінки будь кого у віковому діапазоні від раннього дитинства до зрілості, якщо його (її) розумовий вік перевищує 2 роки 0 місяців . Таким чином, в клінічній ситуації інструмент застосовується у всіх випадках, коли на дослідження спрямований дитина, підліток або дорослий з попереднім діагнозом РАС.

Send this to a friend

ВІТАЄМО
НА ОФІЦІЙНОМУ ПОРТАЛІ AUTISM.UA
Наша місія, це об'єднання якомога більше людей навколо вирішення проблеми аутизму в Україні. Бо тільки таким чином ми зможемо щось змінити.
Ви вже потрапили до нашого сайту
Не залишайтеся байдужими та не соромтесь, адже невеличка дія з вашого боку може стати саме тим достатнім кроком до досягнення нашої мети.
© 2017 Autism.ua Всі права захищені
Ми гарантуємо, що для забезпечення безпеки ваших особистих даних від втрати і від будь-яких форм незаконної обробки впроваджені всі відповідні технічні та організаційні заходи. Якщо у Вас ваникли будь-які питання, Ви можете відправити їх нам заадресою: info@autism.ua