Індивідуальний освітній план . Що це ?

Щось незрозуміло, шукай рішення
27.10.2017
Майстерність вчителя в інклюзивному класі
03.11.2017

Продовжуємо аналізувати досвід польських шкіл. Що таке індивідуальний освітній план в Польщі.

Дитина з особливими потребами у  закладі освіти

Особливість – не повинна  розумітися як результат пошкодження тіла, почуттів або хвороби, але швидше як результат бар’єрів, соціальних, економічних, фізичних, психологічних, які дитина зустрічає в середовищі.

Відновлення – це сукупність заходів, спрямованих на відновлення дитини з дисфункцією, щоб ввести її в нормальний ритм життя.

Реабілітація – це процес, основним завданням якого є підтримка розвитку людини, формування її компетентності, ефективності, адаптованості заради самостійного та незалежного функціонування

Психолого- педагогічна допомога

Психолого-медико-педагогічний висновок, що надається дитині – це різноманітні дії, які полягають у визначенні та задоволенні індивідуальних потреб розвитку і освіти учня та визнання індивідуальних психофізичних можливостей дитини.

Реалізується, зокрема, шляхом індивідуалізації навчальних дій, терапії, як на обов’язкових, так і на додаткових освітніх заняттях.

ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІДПОВІДАЮТЬ:

 • керівник навчального закладу
 • батьки
 • для дитини з висновком про особливі освітні потреби  призначається команда, яка розробляє Індивідуальний Навчальний План  (ІНП)

ІНП  повинен враховувати рекомендації, що містяться у висновку і  повинен бути адаптований до індивідуальних потреб   розвитку і навчання, психофізичних можливостей дитини/учня.

Організація психолого- педагогічної допомоги:

 • І. Рівень. Діагностика

Аналіз функціонування

Праця команди

 • ІІ Рівень планування

Праця команди

 • ІІІ. Рівень практичний

Індивідуальний навчальний план включає:

 • Цілі терапевтичні
 • Цілі навчальні
 •  (процедури досягнення цілей + пристосування оточення, різні види допомоги і підтримки
 • Підтримка
 • Заняття (обов’язкові, додаткові, інші)
 • Оцінка ефективності праці. Досягнення учня
 • Прогноз атестації

І. Рівень діагностики

Розпізнання  потреб учня

Потреби і можливості, сильні сторони і дефіцити дитини,  можливості школи

Аналіз функціонування:

 • Це співставлення тих здібностей які дитина проявляє у  щоденному житті  і котрі безпосередньо впливають на збільшення її незалежності і покращення якості життя
 • Показує темп, ритм і динаміку розвитку дитини

Діагностика функціонування це:

 1. Аналіз всіх проявів дитини
 2. Спостереження за поведінкою дитини в різних ситуаціях  практичних і соціальних
 3. Розмова з батьками
 4. Розмова з дитиною

Дуже важливим елементом функціональної діагностики є складання:

 • переліку речей і дій улюблених і неприйнятних дитиною
 • список способів прояву через схвалення і несхвалення

Ключовим елементом діагностики дитини є спостереження окремих сфер її розвитку.

Спостереження як елемент діагностики дитини :

 • навички у емоційній сфері , соціальній взаємодії і прийнятті ініціативи у грі, організаційні навички, комунікабельність, підпорядкування правилам, самостійність у роботі, зосередження на виконанні завдання, прагнення до виконання завдання, психомоторний темп дитини, рівень гри, на якому знаходиться дитина (несвідомих дій, свідомого маніпулювання, координації, свідомої діяльності, інтеграції, обґрунтована гра, веселощі);
 • пізнавально- спостережні навички, увага, пам’ять, мова, мислення;
 • навички в руховій сфері – положення і постава, координація;
 • навички в області самообслуговування – рух, їжа, напої, туалет, роздягання та одягання.

ІІ. Рівень планування

Планування підтримки і координування  діяльності

Команда окреслює області в яких учень вимагає психолого-педагогічної допомоги , встановлює форми i склад допомоги, готує документацію (Особливості оцінювання рівня функціонування учня , ІНП)

Директор на основі рекомендацій команди :

 • визначає форми, способи і періоди надання допомоги, її розмір в  годинах
 • пропонує у письмовій формі батькам участь у роботі команди
 • інформує батьків про встановлені форми, способи, періоди і час наданої допомоги
 • укладає умови на участь психолого-педагогічних  співробітників  у роботі команди

Батьки можуть подавати заяву до навчального закладу про участь інших осіб у роботі команди

III. Рівень Практичний

Підтримка

Кожен учитель і фахівець реалізують заплановані заходи відповідно зі своїми завданнями та компетенціями.

Директор навчального закладу:

 • повна відповідальність, як особа, відповідальна за організацію навчання;
 • контролює протягом усього періоду реалізацію ІНП;
 • визначає осіб, відповідальних за ІНП;
 • приймає звіт.

Оцінка ефективності допомоги, наданої викладачами і фахівцями

Моніторинг- це процес постійного, систематичного збору даних, які підлягають аналізу в цілях визначення прогресу дитини і прийняття обґрунтованих рішень щодо подальшої освіти та підтримки дитини.

Оцінка- це дослідження практичних досягнень для суджень про якість, цінності, важливості проведених заходів, служить для регулярного збору, очищення та оцінки даних про реалізовану діяльність в області наданої дитині допомоги

Оцінка – корисна процедура:

 • для дослідження потреб та можливостей дітей, підтримує процес прийняття рішень, що стосуються планування і реалізації майбутнього,
 • при підвищенні ефективності і результативності діяльності,
 • для виявлення слабких і сильних сторін, організованої допомоги.

Які аспекти, наданої психолого-педагогічної допомоги  варто проаналізувати?

1.Ресурси, що враховуються для реалізації IНП:

 • стиль і спосіб роботи, якість та частота контактів з дитиною, між учителями, фахівцями та батьками,
 • вид наданої підтримки і застосовані методи допомоги,
 • частота та якість контактів між людьми в рамках зустрічей групи реабілітації
 • фінансові витрати.

2.Ефективність вжитих дій (з урахуванням думки дитини/учня та його батьків):

 • освітніх,
 • виховних
 • інформаційних,
 • зміни як в  закладі, так і поза ним,
 • співпраця з батьками, фахівцями, тренерами за межами закладу

3.Зміни і успіхи в навчанні та соціальному функціонуванні дитини/учня.

Чому оцінка важлива?

Проведення аналізу пов’язано з готовністю для вивчення і кращого розуміння наслідків своїх дій. Завдяки тому, що оцінка може стати:

 • важливим елементом навчання та самовдосконалення вчителів;
 • інструментом систематичних роздумів над роботою, що проводиться в цілях підвищення продуктивності та ефективності заходів, прийнятих в рамках допомоги;
 • висловленням на форумі думки усіх ключових людей, залучених в процес планування і реалізації допомоги,
 • для документування інформації в цілях зміцнення загальної відповідальності за проведені форми допомоги та її ефекти.

 

Send this to a friend

ВІТАЄМО
НА ОФІЦІЙНОМУ ПОРТАЛІ AUTISM.UA
Наша місія, це об'єднання якомога більше людей навколо вирішення проблеми аутизму в Україні. Бо тільки таким чином ми зможемо щось змінити.
Ви вже потрапили до нашого сайту
Не залишайтеся байдужими та не соромтесь, адже невеличка дія з вашого боку може стати саме тим достатнім кроком до досягнення нашої мети.
© 2017 Autism.ua Всі права захищені
Ми гарантуємо, що для забезпечення безпеки ваших особистих даних від втрати і від будь-яких форм незаконної обробки впроваджені всі відповідні технічні та організаційні заходи. Якщо у Вас ваникли будь-які питання, Ви можете відправити їх нам заадресою: info@autism.ua