Асоціація міжнародних і всеукраїнських громадських організацій "CHILD.UA"

Розлади аутистичного спектра (РАС) відносять до групи розладів розвитку, які характеризуються порушеннями в таких важливих сферах розвитку дитини, як мова, комунікативні навички, навички типової поведінки та концентрації уваги, а також соціальної взаємодії.

За словами доктора Філіпа Рябовковського, такі симптоми, як обмежений словесний контакт, труднощі в підтримці активної розмови, обмежена жестикуляція є проявами дефіциту, як у сфері спілкування, так і в соціальній сфері. У дітей з РАС з відносно непоганими мовними здібностями виникають інші труднощі зв'язку, такі як обмежена міміка та складності зі збереженням зорового контакту, які  ускладнюють або унеможливлюють встановлення соціальних відносин.

Доктор З. Прзжировський та Е. Гржибовська описують два типи дисфункції сенсорної інтеграції у дітей з аутизмом. Перше з них — це ПОРУШЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ сенсорних стимулів, друге — ПОРУШЕННЯ МОДУЛЯЦІЇ сенсорних імпульсів.

Порушення реєстрації в першу чергу стосується зорових та слухових стимулів. В меншому ступеню, нюхових, смакових, вестибулярних та сенсорних стимулів. У зв'язку з цим діти, які мають аутизм часто ігнорують звуки, навіть ті, які для інших здаються нормальними. Не реагують також на те, коли з ними говорять. У разі порушень реєстрації зорових стимулів ігнорують навколишнє середовище та уникають дивитися в очі, не цікавляться іграшками. При  розвагах можуть звертати увагу на дрібні деталі, наприклад, шматочок нитки, що знаходиться на килимі біля іграшки.

Відчуваючи проблеми з реєстрацією сенсорних стимулів, вони очікують сильних відчуттів такого типу. Автори заявляють, що діти з аутизмом, які мають знижену чутливість, іноді не реєструють больових імпульсів, отже, можуть не сильно уразити (наприклад дряпнути) себе або інших, не розуміючи цього.

Розвиток мовлення у дітей з дитячим  аутизмом не є однорідним, а активна мова часто з'являється зі значними затримками, перешкодами, або може не з'явитися взагалі. На думку Божени Одовською-Шляхчич, близько 30-40% дітей взагалі не використовують активну мову для спілкування з навколишнім середовищем.

Доктор Бігас стверджує, що одним з перших, та найпомітніших симптомів аутизму – це затримка розвитку мовлення. Діти можуть мати негармонійний розвиток мови, який проявляється  частими регресіями, тобто втратою вже придбаних здібностей або затримкою або відсутністю подальшого розвитку.

Через затримку отримання мовних компетенцій на артикуляційному рівні з'являються численні відхилення від норми, хоча в багатьох випадках, попри уповільнений розвиток мови, може спостерігатися правильна фонетична реалізація. На лексичному рівні у дітей з аутизмом, які розмовляють, відзначається переважно конкретна лексика, яка складається в основному з іменників та дієслів, меншого словникового запасу прикметників.  У висловлюваннях  не має окремих займенників. На синтаксичному рівні висловлювання дітей з аутизмом характеризується низьким рівнем складності, який проявляється у спрощених висловлюваннях. Ці діти часто використовують окремі слова "ключі", зрозумілі тільки для них самих. Часто говорять про себе в третій особі однини. У створених ними текстах спостерігаються аграматизм, використання слів в їх основній формі - найчастіше  в іменнику або інфінітиві. Ці діти мають проблеми з використанням граматичних категорій, таких  як час, тип, множина.

Порушення розвитку мови, при аутизмі можуть також впливати на темп розвитку мови, її розуміння та вираження. Проблеми в розумінні сенсу слів призводить до труднощів в поєднанні з відповідним позначенням.

Деякі діти з РАС не можуть ідентифікувати з певним словом уявлення про те, про що вони говорять. Тож  у них великі труднощі в розумінні словесної передачі, наприклад, команди, вони  проявляють розуміння цієї команди тільки після застосування терапії. Поширеним розладом мови в аутизмі є так звана мова ехолалічна, інтонація та модуляція.

ЕХОЛАЛІЯ  — це повторення дитиною, як відлуння слів або виразів відразу після того як  їх почує  або через деякий час. Варто звернути увагу на те, що у дітей які правильно розвиваються також спостерігається період  ехолальної мови, але вона не перетинає кордон віку 3-х років. При аутизмі ехолалія  зустрічається значно пізніше.  Крім того, в мові дитини з аутизмом існують неологізми, які при правильно розвинутій мові дітей зникають через нерозуміння їх іншими, якщо не використовуються в контексті жартів.

Доктор Котугно стверджує, що ранні симптоми аутизму можна побачити у немовлят, які не лепечуть (виробляють тільки окремі звуки, мають монотонний голос) до 6 місяця життя, або які не утворюють численних складів до 9 місяця життя.

На відміну від дітей з простою затримкою мови або зі змішаними розладами, аутисти не використовують жести або зміну виразу обличчя, щоб компенсувати свої проблеми мовлення.  Дитина з аутизмом, якщо швидко говорить, часто повторює слова або вирази, які були  звернені до неї, або те, що почує. Крім того, такі діти мають труднощі з розумінням простих команд або з ідентифікацією частини тіла. Діти, які починають говорити пізніше, або не в змозі розвинути вербальне мовлення, спілкуються  на невербальному рівні.

Діапазон невербального спілкування дітей з аутизмом характеризується відсутністю навичок, які компенсують дефіцит активної мови відсутністю підтримки та поповнення активних повідомлень; частими неадекватними реакціями або відсутністю виражених реакцій жестами, виразами, положенням тіла. У поведінці діти  з аутизмом відзначаються частими стереотипними рухами, які зазвичай пов'язані з сенсорною  дезінтеграцією. В області невербального спілкування вираз обличчя часто не відповідає інтонації, а жест не має ніякого відношення з мовою.

Слід усвідомлювати той факт, що рівень спілкування дитини залежить від її інтелектуальних  можливостей, соціального розвитку, раннього терапевтичного втручання, стану здоров'я та стану сенсорних систем.

РЕЗЮМЕ

Для процесу формування та розвитку мовлення у дітей особливе значення мають здатності та рухові можливості дитини, нормальний розвиток м'язового тонусу і розвиток дрібної моторики, з точки зору майбутнього  функціонування слід вживати ранні реабілітаційні заходи під керівництвом міждисциплінарної терапевтичної команди.

Знання про порушення сенсорної інтеграції та їх вплив на функціонування та розвиток мовлення дітей в різних  клінічних станах мають велике значення для точного діагнозу дефіциту і вибору відповідних терапевтичних методів лікування, які повинні бути введені якомога раніше для дітей дошкільного віку.

Джерело

Читайте далі на AUTISM.UAКодекс гніву, як їм користуватися