Асоціація міжнародних і всеукраїнських громадських організацій "CHILD.UA"
Відтепер ставка асистента вчителя змінилася з 0,5 до 1 та можуть вводитись посади вчителів-дефектологів. Згідно з Наказом  № 90 від 01.02.2018 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205" посада вводиться у школах, де запроваджене інклюзивне навчання, для роботи з учнями з особливими освітніми потребами з розрахунку 1 ставка на клас, у якому навчаються такі діти. Цим Наказом внесені зміни до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від  06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  22 грудня 2010 року за № 1308/18603 :

1) у заголовку слова «загальноосвітніх навчальних закладів» замінити словами «закладів загальної середньої освіти»;

2) у пункті 1 слова «загальноосвітніх навчальних закладів» в усіх відмінках замінити словами «закладів загальної середньої освіти» у відповідних відмінках;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

3. При визначенні штатного розпису школи кількість учнів шестирічного віку, навчання яких організовано в закладі дошкільної освіти, не враховується.

До школи з єдиним штатним розписом належить й опорна школа з її філіями, при формуванні штатного розпису якої враховується також кількість учнів (класів тощо) її філій.»;

4) доповнити Типові штатні нормативи після пункту 4 новим пунктом такого змісту:

5. Ці Типові штатні нормативи не встановлюють норми щодо визначення кількості вчителів. Кількість ставок вчителів визначається, виходячи з кількості годин за навчальними планами, розробленими на основі Типової освітньої програми, з урахуванням інваріантної та варіативної складових, поділу класів на групи при вивченні окремих предметів, кількості годин, передбачених для індивідуального та групового навчання учнів, інших вимог законодавства щодо організації освітнього процесу, з урахуванням норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване у спеціальних класах, для здійснення освітнього процесу та проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені робочим навчальним планом, вводяться посади вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога), інших спеціалістів з відповідною підготовкою.

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване в інклюзивних класах, для проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку, можуть вводитись посади вчителів-дефектологів (вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога) за наявності навантаження не менше ніж 9 навчальних годин на тиждень, виходячи з норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.»;

Про ці та інші зміни можна прочитати за посиланням: "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205" Основна функція асистента вчителя як педагогічного працівника — співпраця з учителем класу та допомогти, приділити увагу кожному учню під час освітнього процесу. Про функціональні обов’язки асистента вчителя та аситента дитині можно прочитати у листі від МОН «Щодо тривалості уроків в інклюзивних класах, функціональних обов’язків асистента вчителя» від 05.02.2018 № 2.5-2.  Джерела: http://zakon3.rada.gov.ua/http://osvita.sm.gov.ua/ Читайте далі на порталі Аутизм Україна: МОН прописало обов'язки соціального педагога та психолога в школах